modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři      

ING. J. SOLAR

PŮJDE TO! (8.část)
Breviář šťastného člověka


Životní štěstí, životní úspěch
spočívá na sedmi sloupech. Jsou to:


CTIŽÁDOST
ODVAHA
VYTRVALOST
OPTIMISMUS
ROZHODNOST
ZDRAVÍ
LÁSKA


SEDMÝ SLOUP ÚSPĚCHU


LÁSKA

VĚRNOST
SMÍŘLIVOST
SPRAVEDLNOST
SKROMNOST
SMYSL PRO SPOLUPRÁCI
POCTIVOST


Od Ježíše učíme se lásku k Bohu soustřeďovat na bližním.
              T. G. Masaryk


Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska.
              Sv. Pavel I. Kor. 13, 13


Je pěkné míti peníze a všechny ty věci, jež možno za ně koupit, ale je rovněž dobré občas se přesvědčit, zda jsi nepozbyl věcí, které nelze za peníze dostat. Když člověk dosáhne toho, za čím se na tomto světě vydal, měl by se časem odebrat na několik neděl do lesů, aby se přesvědčil, že je stále mužem a ne žokem bankovek v cylindru a císařském kabáte. Nedosáhneš největších věcí na světě, nedovedeš-li ovládat lidi - a nemůžeš ovládat lidi, necítíš-li s nimi, a cítění s bližním začíná, v pokoře.
              J. H. Lorimer: Starý drak Graham
VYZNÁNÍ

Miluju, miluju lidi i svět,
miluju zápas a miluju květ-
miluju slunce a miluju stín,
miluju snění a miluju čin.

Miluju moře a miluju les,
miluju město a miluju ves!
Co nejvíc beru, bych nejvíc moh' dát,
milován být chci a všechny mít rád.


Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen zbytečnosti jsou drahé. Skutečně krásné věci se neprodávají vůbec: smíme volně hledět na východ i západ slunce, na oblaka plující po obloze, na kvítí u cesty. Také do síně noci, osvětlené pravými hvězdami, se vstupné neplatí.
              Axel Munthe


Kdybych si mohl voliti rodiče, zvolil bych si opět chudé, nebo aspoň takové, kteří se za chudé považují. Chudý hoch je blíže životu nežli zámožný. Prožívá s rodiči starosti o živobytí a musí brzy vydělávati sám. Má více naděje na vyniknutí.
              Tomáš Baťa


KAPITOLKA O ŠTĚSTÍ

    Člověk je na světě, aby byl šťasten. A může býti šťasten. Jen umět štěstí hledat a nalézat. Vždyť život sám je široký a bohatý a krásný! Je třeba jej žít zdravým tělem a zdravou duší - kvetoucím tělem a kvetoucí duší. Štěstí roste z lásky dávané a přijímané. Štěstí roste z boje a ze zápasu. Nedělejme si ze Štěstí neřešitelnou rovnici! Nevymýšlejme si marné otázky o nadzemském smyslu života!

    Nehledejme Clemenceauovu černou kočku potmě v černém pokoji, kočku, která tam stejně není! Nehledejme nic kromě štěstí! Štěstí dítěte, lidského mláděte - na jarní louce života. Štěstí prostých a chudých. Štěstí tiché a čisté jako modrá obloha. Zlato, brilianty, ústřice, humři, jachty a paláce, nádhera a lesk, sláva a moc - všechno nestojí za zlámanou grešli, všechno je pára a dým proti kráse milujícího srdce, proti štěstí dítěte na zelené louce . . .

    Mnohého dosahujeme přízní. Schopnost sama nestačí. Ani sám charakter nepostačuje. Nesmíme nikdy zapomínat, že úspěch konec konců je to, co jiní lidé pro nás učiní.
              JV. H. Casson: Jak nahoru


Gratia gratiam parit.
Sympatie rodí sympatii.
              Staří Římané


Když vyhledáváme dobro svých bližních, své vlastní nalézáme
              Plato


Přátelé jsou lepší kapitál než peníze. Přátelé nám pomohou vydělávat peníze, kdežto pro peníze často ztratíme přítele.
              N. H. Casson: Jak nahoruUMĚNI ŽIVOTA

Nesmíš se starat moc, života bát,
starost je stárnutí, starost je kat.
Klidný buď dni ať jdou čehý neb hat.
Nesmíš je proklínat, nesmíš jim lát.

Život je zahrada, život je sad,
znáš-li být dítětem, znáš-li si hrát.
Milován někým, mít někoho rád -
to je to umění: věčně být mlád.


POTKÁŠ-Ll ČLOVĚKA,

řekni si:

Pro které vlastnosti bych jej mohl milovat,
co je na něm hezkého?
Čemu bych se mohl od něho naučit, čemu bych mohl naučit jeho?
Co bych mu mohl dát?VÍRA - NADĚJE - LÁSKA

              Kdo miluje - letí.
              Tomáš Kempenský

Miluj a doufej a v sebe vždy věř,
skuhravé sýčky si s úsměvem měř,
heslo si vytesej do štítu skal:

LÁSKA K ČLOVĚKU

... a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
              Sv. Pavel; L Kor. 13, 2


Celý svět trpí. Na nás všech leží mlha nejistoty, nedůvěry, neklidu. Hledáme. Tápáme. Mrzneme. Hladovíme. Víc duševně než tělesně. Ztrácíme smysl života. Kde jej najdeme? Kde najdeme klid, vnitřní mír?
Kde najdeme svou Severku? Proč jsme tady? Kam jdeme? Nevíme. Ale jedno víme, cítíme, chceme:

              Chceme být šťastni.
              Trvale šťastni.

Toto štěstí není v klidu. Toto štěstí je jen dobrá cesta. Jíti dobrou cestou, jíti za dobrou hvězdou - to je štěstí. Míti kompas - to je štěstí. Kterou cestou? Který kompas? Je jediný kompas a jediná cesta: Láska. Láska člověka k člověku. Láska, která neublíží, neuráží, neponižuje. Láska, která chápe a odpouští.
Láska, která neznásilňuje. Láska, která nezná rozdílu kabátu, třídy, národa, rasy. Láska, která nezná kast ani hranic ani ostatních trámů, dělících člověka od člověka. Láska, která nezná nervosity a netrpělivosti. Láska, která je službou člověka člověku. Láska, která pokorně umývá nohy bližních.

    Láska, která neproklíná a nekamenuje.

    Láska, která trpělivě počká a zvolní krok, když bližní nestačí. — Láska, která je modrým květem romantiky a která svítila na čele rytířů. Láska, která dává křídla. V srdcích a duších většiny lidí je zaražen trn nenávisti. Hledá se Androkles, který by uměl vytrhnout tyto trny z lidských srdcí. Bude to těžká práce, těžká operace. Ale půjde to! Androkles nebude sežrán ani roztrhán.

    Kde je konečná trpělivost a nekonečná láska - tam jde všechno.

    Všechno. Kdo nemá srdce, i kdyby byl milionářem, je žebrák. Kdo má srdce -byť v kapse nic - je bohat.

    Jen láskou lze získat bližního -jen láskou se dostaneme k sobě, jen láska spojuje k spolupráci. Láska je jediná moudrost života.

    Láska je mír. Láska je síla. Válka, nenávist je slabost, jako vášeň je slabost. Válka je vášeň, průtrž, pouštění žilou, hazard a běsnění. Láska je jediným motorem na světě. Mír je ovládnutí, harmonie, klid. A právě k míru, k ovládnutí je třeba síly. Láska je jediné pevné pouto na světě. Jen láskou lze vést, jen láskou lze dobývat, jen láskou lze přemoci.

    Láska je jediná základna, na níž se může sejít celý svět - Němec i Francouz, Japonec i Číňan, Angličan i Rus.

    Jediné můžeme chtít ode všech: aby měli rádi sebe. Ale aby měli opravdu sami sebe rádi. Kdo má rád sebe a své zdraví, své nervy, svůj majetek, ten musí mít rád i toho druhého.

    Není bohatých, dokud jsou chudí. Není síly, dokud jsou také slabí. Jenom ,,všem dobře" je dobře. Kdo jinému pomáhá, sobě pomáhá. Kdo jiného bije, sebe bije. Kdo na jiného plije, na sebe plije.

    Jsme bohati jenom svým srdcem, tím, co jsme dali, a tím, co můžeme dát. Je jediný program pro všechno lidstvo:

    ČLOVĚK

    Je jediná cesta k jeho dosažení:

    LÁSKA

    Láska je jediný klobouk, pod nímž se může sejít všechno lidstvo. Láska je jedinou řečí, které každý člověk rozumí. Láska je nejlepší esperanto. Kdo nenávidí svého zaměstnance, hřeší. Ne proti Bohu. Ale proti svému zdraví, proti svému úspěchu, proti své kapse. Kdo nenávidí svého šéfa, hřeší proti sobě, proti svému zdraví.

    Zlý člověk - je buď nemocný anebo hlupák. Jenom dobrý, milující a přející člověk je moudrý. Naším symbolem je Slunce - které dává, dává, dává. Jediné, čím se může měřit člověk s člověkem, je láska. Velikost lásky. Kdo nemiluje svého bližního, nemiluje sebe, škodí sobě, škodí svému žaludku, svému zdraví, svým nervům.

    Jediná moc je na světě stálá - je to síla srdce. Silný miluje - slabý nenávidí. Ne pěstí, ale srdcem dobudeš světa. Nemůžeme chtít od nikoho nic jiného, než aby měl sebe rád. Můžeme ode všech chtít jenom toto ušlechtilé sobectví. Ve jménu sobectví pravého, osvíceného, dalekozrakého sobectví spojíme celý svět.

    Udýchané sobectví, sobectví, které myslí jenom na dnešek a ne na zítřek, které chce napálit a obelhat druhého dnes -je krátkozraké. Jenom ten, kdo má rád druhého, kdo slouží druhému, slouží sobě.

    Chytrák je nakonec vždycky hlupák. Není náhodou, že hloupému Honzovi nakonec vždycky připadne království a princezna. Láskaje obětování chvíle pro zájem mnohých let. Láska snad přinese dnes utrpení, ale zítra štěstí.

    Láska - nehoršete se - je služba.

    Služba je nejlepší obchod. Služba se vyplácí. Láska se vyplácí, zaplatí nám ji naše srdce štěstím. Zaplatí nám ji i ti, které máme rádi, duševními i hmotnými poklady. Snáze je ovšem dostat lidi pod prapor nenávisti než pod prapor lásky.

    Proč? Protože hlupáci jsou ve většině, protože nešťastní jsou ve většině, protože krátkozrací jsou ve většině. Demagog verbuje se zaťatými pěstmi zaťaté pěsti, zaťaté duše, verbuje ve jménu nenávisti a žluči. Je snadnější získat žluč než srdce, je snadnější shromažďovat šelmy než lidi.

    Příliš dlouho byl člověk člověku vlkem.

    Příliš málo bylo v člověku člověka. Proto je lehčí mluvit k pudům, ve jménu nenávisti, než k srdcím, ve jménu lásky. Je snazší být demagogem než vůdcem. Láska, to je jediný program básníků a umělců. Kdo nemiluje, ať zahodí pero! Kdo nemiluje, ať mlčí! Kdo nemiluje, ať zahodí štětec a dláto! Jenom láska dává radost. Člověk je narozen pro radost, pro stálou radost, pro tryskavou radost, pro radost dítěte, které se směje na celý svět a na které se také celý svět směje. Smutní lidé jsou také buď nemocní anebo hlupáci. Láska tvoří lásku - láskaje oheň, který živí sám sebe.

    Našli jsme elektřinu, měli jsme Voltu a Edisona, našli jsme páru, měli jsme Watta a Stephensona, měli jsme Blérioty a Lindberghy. Našli jsme světlo - pohyb -spojení. Nesmíme ztrácet s očí to hlavní: člověka a jeho štěstí. Máme aerodynamická auta - auta, která se mohou pohybovat s nejmenším odporem, ale nemáme aerodynamické lidi, kteří umějí jít rychle kupředu, rychle myslit, kladně myslit, dobře sloužit. Srdce - láska činí člověka aerodynamickým.

    Hledejme člověka jako Diogenes - posviťme si naň - získejme ho! Naučme se ho mít rádi a naučíme se největšímu umění pod sluncem: umění milovat a být milován, umění svítit, umění radovat se a umění by ti šťasten.

    A toto umění je jediné, čemu se musí učit a k čemu se musí vychovávat naši básníci, toto umění je posláním umělcovým. Básník, malíř, sochař, skladatel musí umět objevovat lidem Království lásky, zákon lásky. Musí se naučit mluvit k lidem lidskou řečí. A to je, a jen to je umění. Láskaje věčná lampa před oltářem života. Lásce stačí srdce, které hoří, slza, kterou můžeme setřít, ústa, kterým můžeme podat chléb, mrznoucí, kterého umíme zahřát.

    Touto láskou hořel Ježíš - tento Kolumbus lásky. Ano, po dvou tisících letech hřeje nás jeho láska, jeho prostá slova. Ježíš byl největším vůdcem všech dob, protože miloval nejvíc. Koho miloval: člověka. V tom je jeho velikost, jeho síla, jeho příklad. Jenom láska všech ke všem, přes hranice věku a zemí spojí lidstvo a přinese mu mír. Jenom láska národa k národu, rasy k rase, může spojit a musí spojit všechny. Co stojí mezi námi lidmi - to jsou jen trámy hlouposti, nafoukanosti, krátkozrakého sobectví.

    Co nás pojí - je poznání pravdy a tou je láska, štěstí lásky, štěstí srdce milujícího a milovaného. Co mezi námi stojí, co nás dělí, to jsou programy samozvaných proroků, programy stran a straniček, vůdců a diktátorů. Co mezi námi stojí, to je to, že neumíme mluvit k člověku člověčí řečí, že se neumíme smát srdcem, že neumíme mít rádi, že neumíme získat srdcem srdce, že neumíme být šťastni.

    Hledá se Petr Arménský, který spojí všechno lidstvo - heslem:

    ,,Člověk tomu chce!"

    Hledá se Napoleon srdcí. Věřím, že bude mít tolik síly, aby jeho hlas byl slyšán po celém světě. Jeho silou bude to, co je jedinou skutečnou a neodolatelnou silou tohoto světa:

                                LÁSKA KRÉDO ZÍTŘKA

Jediný zákon:
              Opravdové, dalekozraké
              sobectví.
Jediné přikázání:
              ... aby se všem dobře vedlo
              na zemí.
Jediný hřích:
              Hloupost.
Jediná svátost:
               Láska.
Jediná taktika:
              Spolupráce.


Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí Tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého!
              Písmo sv., Přísloví 3, 3


Omnia sponte fluant, absit violentia rébus!
Všechno nechť samo plyne, nechť není násilí v ničem!
              Heslo J. A. Komenského


Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných je moudrost.

              Písmo sv., Přísloví 77, 2


Kdyby každý dostal, co mu patří, kdo by pak byl bezpečen před výpraskem?
              William Shakespeare


Neodsuzuj bližního, pokud jsi nebyl v jeho poměrech.
              Rabínská moudrost


ODPUŠTĚNÍ

Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší.
              Epišt. sv. Pavla k Efez. 4, 26


Zapomeň na ránu, políček, slinu,
zapomeň urážky, zapomeň stínů,
v srdci měj slunce a lásku měj v krvi!
Ke smíru ruku vždy nabídni prvý!
PO DOBRÉM!

A žádný člověk, jenž dobře dělá svou práci, není příliš malý pro přátelské slovo a poklepání po zádech, a žádný chlapík, jenž koná svou práci nedbale, není dosti veliký, aby nemohl dostat štulec, který z něho vyrazí všechny hlouposti. Nesmíš svým lidem způsobit zármutek, ani kdyby byl sebe menší, neboť člověk, který nemá na světě nic jiného než svou práci, může vykonat dvakrát víc než ten, jenž se obírá svou prací a zármutkem.
              J.H. Lorimer: Starý drak Graham


Kdo vyslovuje spílání, je nemoudrý.
              Písmo sv., Přísloví


Řeknou-li Ti, že špatně někdo o Tobě mluví, nehaj se proti řečem těm, nýbrž odpověz: ,,Nevěděl tedy o ostatních mých chybách, neboť by nebyl mluvil toliko o těchto."
              Epiktetos: Rukověť mravních naučení


TŘI HLASY O SPOLUPRÁCI

Jsem přesvědčen, že je lepší hledat dobré stránky lidí, s nimiž pracujeme, než se obdivovat filmovým hvězdám. Jeden skutečný člověk je víc než neskutečný romantický filmový hrdina.
              H. N. Casson: Jak nahoru


Nežli komu řekneš ostré slovo, dobře si to rozvaž, nikdy však si nedej ujit příležitost, říci slovo dobré.
Zasloužená chvála jsou dobré uložené peníze.
              J.H. Lorimer: Od píky


Když zacházíme s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími.
Když s nimi zacházíme tak, jako by byli tím, čím by měli být, zavedeme je tam, kam je máme zavést.
              J. W. Goethe


TŘI KLÍČE K LIDSKÝM SRDCÍM

    Zdvořilost je výrazem ušlechtilého srdce. Nejsi na světě sám. A nejsi nejdokonalejším tvorem pod sluncem. Nikdo není tak nepatrný, abys ho mohl přehlížet. Každého na světě můžeš jednou potřebovat. Musíš vidět v bližním člověka, který si pro některou svou vlastnost zaslouží úcty.

    Neboj se poprosit, i když můžeš poroučet! Nestyď se poděkovat a buď vždy ochotný pomoci druhým, posloužit! Budeš-li mít tyto tři vlastnosti, budou Tě mít lidé rádi.

    Nebuď hranatý, nezdvořilý, krobián, neomalený, klackovitý. Pamatuj na tyto tři klíče k lidským srdcím:Tyto tři klíčky Ti otevrou cestu k lidským srdcím, a to je jediná cesta k trvalému úspěchu a životnímu štěstí.


SPÍŠE---

Spíše přibijete vítr, který letí
přes vrcholky hor,
spíše přinutíte Niagaru, aby
tekla vzhůru,
spíše dokážete, aby slunce
vycházelo na západě —
než mi vezmete lásku k člověku.


KOLO

He profits most, who serves best.
Nejvíce získá, kdo nejlépe slouží.
              Paul P. Harris, zakladatel ROTARY


Epochu vynálezů starého světa začalo

              kolo.

Kolo je pohyb - klidný chod - pokrok. Kultura Inků a Aztéků neznala kola -byla za starým světem, podlehla.

Druhou epochu nových myšlenek začíná

              kolo ducha - zákon lásky.

Byl vynalezen Kristem, ale nebyl dosud uskutečněn.

Dnešní lidé jsou hranatí, to je negativní, to je krátkozrace sobečtí. Opilujme hrany! Posaďme svět na kola!
Na kola! Na kola lásky a spolupráce !


SVĚT-POCTIVEC

Miluj a miluj a rozdávej, služ,
zda se co vrátí, se nestarej už!
Až budeš klesat sám pod křížem běd,
s úroky lásku Ti oplatí svět.ICH DIEN' - SLOUŽÍM
Heslo českého krále Jana Lucemburského,
které nad mrtvolou jeho u Krešcaku přijal „černý princ"
a po něm všichni korunní princové angličtí - princové z Walesu.
Opravdu vládnout — toť opravdu sloužit.
Samo slovo vládnouti patří do starého železa. Musí být nahrazeno slovem vésti nebo sloužiti. Až se to pochopí, rozluští se 80% všech t. ř. vládních potíží.


ODPOVĚĎ

CO TADY CHCEM?
K DOBRU BÝT VŠEM.
M I LUJ KDOS MUŽ!
MILUJ, TOŤ SLUŽ!
JEDINÁ SÍLA

    Nač se přít o nadoblačné fantomy -shodneme se o člověka.

    Ne oblaka - ale země!

    Můžeme se všichni shodnouti v tom, co je člověk, co je lidstvo, co mu škodí na těle, co mu škodí na duši, co mu prospívá na těle, co mu prospívá na duši.

    Kdo nemiluje člověka, ať mlčí!

    Legitimace každého, kdo píše, mluví, tvoří, je a musí býti láska k člověku.

    Milovat člověka, milovat svět! Milovat všechno živé i mrtvé, ženu i ušmudlané dítě s nudličkami u nosu, propoceného dělníka i neduživého milionáře, štěně i skálu, strom i řeku, lva i hyenu, papouška i supa! Učíme se věřit v člověka a v jeho dílo, v auto, v pneumatiku, v aeroplán, v to, že nás strojvůdce dobře doveze, a v to, že nám mrakodrap nespadne na hlavu. Věříme ve vítězství rozumu - v logiku. Ve fakta. V to, že jsme lidé, že se dohodneme.

    V to, že jen všem dobře je dobře. Že celý svět je na jedné lodi. V to, že musíme spolupracovat. V to, že bude líp! Půjde to ! Lidé si zaslouží mnohem větší důvěry, než kolik jí dostávají.

    Stokrát víc chybím nedůvěrou, nenávistí než láskou. Co plátno člověku, kdyby celý svět získal, ale žil bez lásky.

    Nejlepším bojem o život je spolupráce.

    Největším bohatstvím pod sluncem je milující srdce.

    „Dej mi, kam bych se postavil, a pohnu zemí," - řekl jste, pane Archimedes.

    To místo je tady: je to láska člověka k člověku.

    Láska je jediná, jediná, opravdová síla na světě.

    Nejsilnější je, kdo miluje nejvíc.


Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.
              Písmo sv., Přísloví 77, 25


Kdo miluje zlato, nenávidí sebe.
              Ruské přísloví


Čím více dáš - tím více máš. Lakomý jako pes na seně. Sám nežere, jiným nedá.
              Ruské přísloví


Dávej chudým, co nemůžeš podržet, abys získal to, co nemůžeš ztratit.
              Sv. Augustin

Je to tak, přátelé, je to tak prosté, láskou se nechudne, láskou se roste.


NAŠIM PATRICKŮM

              Aberdeen je v ČSR.

Neškudli, nemamoň, nelakoť, přej,
životu, rodině, což jejich, dej!
Držgrešle, mamonář špatné másny,
peníze pro nás jsou, ne pro ně my.
NA PRAHU ZLATÝCH ČASŮ

    Vždycky bylo sladko žíti, ale žíti dnes je stokrát sladko. Žíti v době, kdy staré názory pukají jako ledy na jaře, kdy mikádo odzvonilo copům prvních lásek a kdy se brousí nůžky, aby se pustily i do ostatních copů lidstva, Pánové, gratulují sobě a vám všem, že jsme se dožili těchto slavných časů.

    Žijeme na prahu velkých dnů. Teprve nyní začíná nová zlatá éra lidstva. Teprve nyní začínají doopravdy dějiny doby nové - doby spolupráce - lásky - služby všech všem! Plačte, všichni morousové, zbožňující zlatý věk minulosti, plačte, všichni škarohlídi, kteří říkáte: Svět je zkažený, protože sami jste zkažení.

    Plačte, vychovatelé lidstva, když se k vám obrací rozumný svět zády, protože jste jej učili, co je Mléčná dráha a kolik má hvězd souhvězdí Orionu, a neřekli jste mu, co je mužnost, aktivita, průbojnost a služba!

    Středověk, který se točil jen kolem Boha, minulá století, která se točila jen kolem Přírody s velkým P, patří minulosti. Dnešek se točí a zítřek se teprve bude točit konečně kolem člověka.

    Náboženství včerejška mělo nám pomoci žíti tak, aby se to líbilo Bohu. Dnešní a hlavně zítřejší doba pomůže nám žíti tak, aby to bylo milo člověku. Dnešní doba volá ke všem slovy Nietzschovými:

    „Ich beschwóre euch, meine Brúder, bleibt der Erde treu!" ,,Zapřísahám vás, bratři, zůstaňte věrni zemi!"

    Středověk pohrdal světem, utíkal světu: ať špinavý, jen když Bohu milý, ať rozedraný, jen když dobrý, ať chorobný, jen když silné věřící. Dnešní doba říká: především zdraví, sílu, radost, lásku. Život není slzavým údolím, ale příležitostí mít radost ze života, ze zdravých nervů, z kamarádství celého světa.

    Středověk chtěl na člověku oběti, oběti, oběti, dnešek chce jen jedno jediné: dát člověku kus pozemského štěstí. Dnešek ví, že mé Dobře je závislé na Tvém Dobře. Proto chce, aby také Tobě bylo dobře.

    A jako dříve byla filosofie a věda vůbec „služkou náboženství", točí se dnes obě -konečně! - kolem časného blaha, kolem distribuce hodnot hmotných i duševních.

    Hospodaření hodnotami hmotnými i duševními stává se pomalu, ale jistě osou světa. Pověry a copy včerejška nenávistného, ustrašeného, ulekaného, úzkoprsého, pavlačového počínají se chvěti před velikými nůžkami zítřka.


TVÁ BUDOUCNOST

je prázdná strana.
Bude taková, jakou si ji uděláš.

... toto je velmi široký svět pro poctivého človeka, ale velmi malý pro darebáka.
              J. H. Lorimer: Starý drak Graham


Dokonalosti se dosahuje maličkost mi, ale dokonalost není maličkost.
              Michel Angelo


Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdáti!
               J. W. Goethe


BUMERANG

Špatná práce - bumerang,
řekl kdysi kdos.
Vrátí se vždy k Tobě zpět,
rozbije Ti nos.LÉKAŘ LÁSKA

    Láska je pramen radosti i zdraví. Nenávist je cesta ke hrobu - duševně i tělesně.

    Láska je soulad, mír, síla. Nenávist je rozbroj, válka, sebeotrava, sebevražda. -

    Láska je zdraví. - Nenávist je slabost, třeštění. Nenávist je nemoc.

    Láska spojuje, přitahuje, váže.

    Nenávist rozdvojuje, odpuzuje. Člověk je jako raketové auto - tím rychleji jede, čím více dává, čím více miluje.

    Láska je nejsilnější a nejlevnější hygiena, pramen zdraví. Nenávist je hřích proti zdraví nervů, proti zdraví těla a duše.

    Cesta do kanálu. Zdravým mozkům neimponuje ani Levý ani Pravý, nenávidí-li ty na druhém břehu! - Lidé mohou měřit zdraví své bytosti jen velikostí svého srdce, své lásky.

    Milujte! Milujte! Milujte!

    A všechno ostatní bude vám přidáno.


SPOLUPRÁCE Správná spolupráce začíná, tam, kde začíná oběť ve prospěch celku, k němuž patříme. Každý má právo na takový díl ze společné mísy, jakým do ní přispěl. Tam, kde je důvěra, spravedlnost a živá spolupráce, otázka třídního boje neexistuje,
              Zásada sehraných teamů


Každý má dělati svou práci tak, jak ji ten druhý potřebuje.
              Tomáš Baťa


Ještě žádný mladý muž si neuškodil tím, že pracoval co nejlépe pro svého zaměstnavatele.
              H. N. Casson


Čím více se sblížíte se svými spolupracovníky, tím více si je oblíbíte. Nemáte-li je rád, je to proto, že je neznáte.
              H.N. Casson


Když budete člověka, který plave ve vodě, potápět pod vodu, bude se bránit, když mu pomůžete kupředu, nahoru z vody, bude rád. Totéž je s Vašimi spolupracovníky. Netlačte je zpět, ale pomáhejte jim kupředu!
              Tomáš Baťa


Neptej se, jak kdo žije, najdeš to napsáno na jeho čele.
              Čínské přísloví


Hříchy mládí zohyžďují tvář ve staří.
               Rabínská moudrost
MYŠLENKY PÍŠÍ....

Polibky osudu, osudu rány
každý máš na tváři čitelně psány.
Myšlenky rudé i myšlenky bílé,
myšlenky nízké i vysoké cíle.

Myšlenky- růže i myšlenky-smetí,
všechno, co duší Ti letělo, letí,
všechno si přečte svět na tom
              Tvém čele.
Proto piš dobře! Piš čistě! Piš směle!FAIR PLAY

Jedno si pamatuj, ve štítu měj:
Dodržuj pravidla, děj se co děj,
na hřišti, v životě poctivě hrej!
Byť bys hrál o život, vždycky
                            FAIR PLAY!

Kdo mimo svou duši hledá a mimo duši svých drahých, ten nenajde lepších světů ...
              Antonín Sova


Když Ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, otaž se své ženy!
              J. H. Lorimer: Starý drak Graham


Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist.
              Písmo sv., Přísloví 75, 77


Ženatý muž je hoden vyššího služného nežli svobodný, jeho žena dělá ho cennějším.
              J. H. Lorimer: Starý drak Graham


OŽEŇTE SE DOBŘE!

... když si muž vybral dobrou ženu, drží v ruce čtyři esa a nemusí se bát táhnout kartu, má-li dosti odvahy.
               J. H. Lorimer: Starý drak Graham


Mládenec žije bez radostí, bez požehnání a štěstí.
              Rabínská moudrost


Oženit se dobře je najít si ženu, která by pro nás měla toto dvojí:

    hodně, hodně, hodně lásky a hodně,

    hodně, hodně trpělivosti.

    Která nás miluje a bude milovat, která nám věří a bude věřit a která s námi půjde životem cestou necestou, v dobrém i zlém. Najděme si ženu, která bude mít s námi nekonečnou andělskou trpělivost!

    Najděme si ženu rozumnou s dobrou povahou! Krása duše je víc než krása těla, protože nestárne. Ale ani miliony nevyváží nedostatek lásky, zlou, nedobrou povahu.

    Ožeňte se dobře!


Dobrá žena nad zlatý sloup.

Dobré ženy není ceny.
              Česká přísloví


Dvě není dvakrát jedna. Dvě je tisíckrát jedna.
              Gilbert K. Chesterton


Ženu neudeř nikdy ani květem!
              Japonské přísloví


Nejčistší je nejsilnější.
              Emile Zola


Ein Mann - ein Wort.
Slovo dělá muže.
              Německé přísloví


SLOVO

Věren buď sobě a ženě své,
                            svým!
Kdo není věrný, je třtina, je
                            dým,
propadne, zřítí se v života
                            strž.
Slovo je svaté. Co slíbil jsi,
                            DRŽ!Máš děti - máš křídla.
              Srbské přísloví


Znám otce, který ví přesně, kolik stojí vyučování jeho syna. Vše si zapisuje. Ale čemu sám se od svého dítěte učí, nezapisuje. To je nespravedlivé.
              Holandský spisovatel Multatuli


Do domu plného dětí ďábel zřídka vkročí.
              Kurdské přísloví


Živ jsa ne-otec, umřeš ne-člověk.
              Ruské přísloví


Děti jsou stupně do nebe.
              Božena Němcová


DĚTI

Děti jsou louky a lesy a zpěvy.
Děti kdo nemá, co radost je, neví.
Jaro a slunce a květy jsou dětí.
Děti jsou křídla - kdo dětí má, letí.
Otiskovati jednotlivé původní básně i prózu dovoleno s podmínkou, že bude vždy uveden pramen takto:
Ing. J. Solar: Breviář "Půjde to!"PŮJDE TO!
Breviář šťastného člověka
ING. J. SOLAR
Praha 1933
Nákladem vlastním
3. vydání
Text Ing. J. Solar.
Grafická úprava a kresby akademický malíř Josef Tesař.
Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze VII. písmem Baskerville a groteskem Gill.
Vazba Zd. a J. Nožička, Karlín.
Náklad Ing. J. Solar, Praha, Příkopy 15, palác Praha. Telefon číslo 207.22.
Solar: Půjde to! (1. část)
Solar: Půjde to! (2. část)
Solar: Půjde to! (3. část)
Solar: Půjde to! (4. část)
Solar: Půjde to! (5. část)
Solar: Půjde to! (6. část)
Solar: Půjde to! (7. část)
Solar: Půjde to! (8. část)Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad