modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři      

ING. J. SOLAR

PŮJDE TO! (2.část)
Breviář šťastného člověka


Životní štěstí, životní úspěch
spočívá na sedmi sloupech. Jsou to:


CTIŽÁDOST
ODVAHA
VYTRVALOST
OPTIMISMUS
ROZHODNOST
ZDRAVÍ
LÁSKA


PRVNÍ SLOUP ÚSPĚCHU


CTIŽÁDOST

PRACOVITOST
SVĚDOMITOST
UČENLIVOSTBUDÍČEK!


Nespěme! Do práce! Volá nás den.
Nespěme! Vyrazme z Blaníka ven!
Dohoňme-předhoňme Evropu, svět!
ČSR musí být jediný květ!Musíme se osvobodit ode všech provincialismů, osvojit si evropské světové metody práce, ovšem, zůstat svými, ale být při tom í evropskými, to jest úkol.
              Dr. Edvard Beneš: Podmínky úspěšného života

Velká ctižádost je vlastností
velké povahy.
              Napoleon Bonaparte

Slab jenom ten, kdo v sebe ztratil víru,
a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
              Svatopluk Čech: Jitřní písně

Budujme stát pro 40,000.000.
              Jan A. Baťa

Mohli jiní, mohli jiné,
proč pak ty ne, Augustine?
              Heslo sv. Augustina

VYŠŠÍ CÍL — VÍCE SIL!

Víme, co jsme, ale nevíme,
čím můžeme být.
William ShakespeareVysoko, synáčku, vysoko hleď,
za orly v oblaka odvážně leť!
Nebe je hranicí, kam až smíš jít,
všechno se podaří, umíš-li
               CHTÍT!

HLEDÁ SE VŮDCE...

    Hledá se vůdce světa. Vůdce všech bez rozdílu, bez rozdílu jazyka, bez rozdílu náboženství. Svět je dnes jedinou vesnicí. Ba víc než jedinou vesnicí. Z Marathonu do Athén je jen 42 km, a přece zprávu o vítězství Řeků nesl tenkráte běžec čtyři hodiny.
    Dnes za pět minut po zemětřesení, po atentátu v Japonsku, po dosažení točny nebo po jiné veliké události ví o ní současně New York i Londýn, jihoafrický Johannisburg i australská Sydney. Za několik hodin se mohou dnes stát věci, které dříve žádaly celých let. - Rádio a dobytí vzduchu, dopravní prostředky zmenšily svět. Dnes teprve může být svět jedna rodina. Dnes teprve můžeme být bratry. Kristův veliký sen předběhl dobu o dva tisíce let.
    Hledá se vůdce ...
    Hledá se ten, kdo umí vzbudit u lidí nejvyšší míru lásky, hledá se ten, kdo umí slít lidi všech poledníků, všech rovnoběžek v jediné moře ve znamení míru a souladu.
    Demagog spojuje ve jménu nenávisti, ve jménu závisti, ve jménu strachu. Demagog spojuje zaťaté pěsti, otrávené duše. Vůdce otvírá srdce srdcím, bratrská náručí bratrským náručím. Kdo chce na stálo vésti lidi, musí je milovat, silně, mužně milovat, musí se o ně opravdu starat, musí jim obětavě sloužit.
    Vůdcem je ten, kdo hoří nejžhavěji, vůdcem je ten, kdo míří nejdál - vůdcem je ten, kdo myslí nejhlouběji, nejpoctivěji. Vůdcem je ten. kdo umí dát směr i vůli, kdo umí poroučet tak, že je radost poslouchat. Vůdcem je ten, kdo umí druhým nejobětavěji sloužit.
    Vůdcem je ten, kdo miluje, miluje, miluje nejvíc.
    Ale i na každém místě, na každém úseku, i v Tvém malém světě hledá se ten, kdo umí zapalovat lidi pro dobrou věc, ten, kdo umí vzbudit v lidech kolem sebe svrchovanou vůli k činům, kdo umí sjednotit srdce i hlavy desítek, set, tisíců, milionů zra jedním heslem, pod jeden prapor.

I TY NOSÍŠ V TORBĚ
NAPOLEONOVU
MARŠÁLSKOU HŮL!

DO PRÁCE!

Aidě - toi et le ciel ťaidera.
Pomoz si sám, a nebe Ti pomůže.
              Francouzské přísloví

Lenoch neoře pro zimu, pročež žebrati bude ve žni, ale nadarmo.
              Písmo sv., Přísloví 20, 4

Wer rastet — der rostet.
Kdo si hoví, rezaví.
              Německé přísloví

Mluvením rýže neuvaříš.
              Čínské přísloví

Von der Stirne heiB
rinnen muB der SchweiB —
S čela musí se řinouti horký pot.
              Friedrich Schiller: Lied von der Glocke

Ruka pracovitých panovati bude.
              Písmo sv.s Přísloví 12, 24

Práce vzdaluje od nás tři velké nepřátele; nudu, neřest a nouzi.
              F. M. A. Voltaire: Candide

l malý čin je víc než pouhé řeči.
              Svatopluk Čech

Ani den bez čárky —
bylo heslem nejslavnějšího řeckého malíře Apella (4. st. př. Kr.).

. . . a nadšením se práce nejlépe urychlí; nadšení dělá těžkou práci lehkou.
               J. H. Lorimer: Od píky

PRÁCEMiluj svou práci a stůj si, kde stůj,
ať stavíš mrakodrap, či kydáš hnůj.
Práce je kamarád, milenka Tvá,
čím víc ji miluješ, tím víc Ti dá.Každý z nás udělá sedm chyb denně,
to už je šťastný den, když jich je méně.
Můžeš však udělat jeden hřích pouhý:
zůstati v posteli, jak je den dlouhý.

Jedno však za heslo hrdě si beru:
sedm chyb při práci lepší je věru,
i kdyby byly tak velké jak věže,
než jedna, jediná, spáchaná leže!

SVĚDOMITĚ!

    Každý nejlépe pracuje pro národ, připravuje-li se svědomitě na budoucí své zaměstnání.

    Netřeba si lámati hlavu, čím prospějeme národu; jestliže studuješ medicínu, nejlépe mu prospěješ, budeš-li dobrým a svědomitým lékařem, ty zase prospěješ nejlépe, budeš-li dobrým a svědomitým učitelem, ty řádným řemeslníkem nebo poctivým obchodníkem — jak jinak máme každý pracovati pro národ?
              T. G. M.

Cokoli podnikáš, konej dokonale!
              O. S. Marden

Na dobrém pořádku všecko záleží.
              J. A, Komenský: Didaktika

UDĚLEJ SEBE —
UDĚLÁŠ VŠECKO!
Uč se a snaž se a der se vždy vzhůru,
člověčím sádlem tu svoji maž fůru.
Tomu, kdo snaží se, pomáhá nebe.
Uděláš všecko, když uděláš sebe.

UČ SE!

Prokážete největší služby státu i národu, když pozdvihnete ne střechy domů, ale duše občanů, neboť jest lépe, aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké duše číhaly v příbytcích velkých.
              Řecký filosof Epiktetos (1. stol. po Kr.)

Na světě jsou jen dvě mocnosti:
meč a duch.
Duch vždycky zvítězil nad mečem.
              Napoleon Bonaparte

Opravdová chudoba jest chudoba
duševní.
              Rabínská moudrost


PŮJDE TO!
Breviář šťastného člověka
ING. J. SOLAR
Praha 1933
Nákladem vlastním
3. vydání
Text Ing. J. Solar.
Grafická úprava a kresby akademický malíř Josef Tesař.
Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze VII. písmem Baskerville a groteskem Gill.
Vazba Zd. a J. Nožička, Karlín.
Náklad Ing. J. Solar, Praha, Příkopy 15, palác Praha. Telefon číslo 207.22.
Solar: Půjde to! (1. část)
Solar: Půjde to! (2. část)
Solar: Půjde to! (3. část)
Solar: Půjde to! (4. část)
Solar: Půjde to! (5. část)
Solar: Půjde to! (6. část)
Solar: Půjde to! (7. část)
Solar: Půjde to! (8. část)Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad