modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři      

ING. J. SOLAR

PŮJDE TO! (4.část)
Breviář šťastného člověka


Životní štěstí, životní úspěch
spočívá na sedmi sloupech. Jsou to:


CTIŽÁDOST
ODVAHA
VYTRVALOST
OPTIMISMUS
ROZHODNOST
ZDRAVÍ
LÁSKA


TŘETÍ SLOUP ÚSPĚCHU


VYTRVALOST

PEVNÁ VŮLE
CHLADNOKREVNOST
SOUSTŘEDĚNOST
TRPĚLIVOST


Být ohrožen, to velkým býti nutí, být ohrožen, to síla je a růst.
               Viktor Dyk: Anebo

Unguibus et rostro.
Drápy i zobákem (bojovati).
              Staré heslo jihofrancouzského města Avignonu

Nepozbývejte mysli: bývá to často poslední klíč ve svazku, jímž se otevře zámek.
              Trotty Veck

V každém bojí zvítězí ten,
kdo vydrží o pět minut déle než
jeho soupeř.
               Stará pravda

„Chtěl bych" není nic, „chci" tvoří divy.
               A. R. Vinet, švýcarský theolog (+ 1847)

SVĚT-POCTIVEC

Miluj a miluj a rozdávej, služ,
zda se co vrátí, se nestarej už!
Až budeš klesat sám pod křížem běd,
s úroky lásku Ti oplatí svět.


ICH DIEN' - SLOUŽÍM

              Heslo českého krále Jana Lucemburského,
              které nad mrtvolou jeho
              u Kreščaku přijal „černý princ" a
              po něm všichni korunní princové
              angličtí - princové z Walesu.Opravdu vládnout — toť opravdu sloužit.
Samo slovo vládnouti patří do starého železa. Musí být nahrazeno slovem vésti nebo sloužiti. Až se to pochopí, rozluští se 80% všech t.ř. vládních potíží.


ODPOVĚĎ

CO TADY CHCEM?
K DOBRU BÝT VŠEM.
MILUJ KDOS MUŽ!
MILUJ, TOŤ SLUŽ!


JEDINÁ SÍLA

Nač se přít o nadoblačné fantomy -shodněme se o člověka.
    Ne oblaka - ale země!
    Můžeme se všichni shodnouti v tom, co je člověk, co je lidstvo, co mu škodí na těle, co mu škodí na duši, co mu prospívá na těle, co mu prospívá na duši.
    Kdo nemiluje člověka, ať mlčí!
    Legitimace každého, kdo píše, mluví, tvoří, je a musí býti láska k člověku.
    Milovat člověka, milovat svět! Milovat všechno živé i mrtvé, ženu i ušmudlané dítě s nudličkami u nosu, propoceného dělníka i neduživého milionáře, štěně i skálu, strom i řeku, lva i hyenu, papouška i supa! Učíme se věřit v člověka a v jeho dílo, v auto, v pneumatiku, v aeroplán, v to, že nás strojvůdce dobře doveze, a v to, že nám mrakodrap nespadne na hlavu. Věříme ve vítězství rozumu - v logiku. Ve fakta. V to, že jsme lidé, že se dohodneme.
    V to, že jen všem dobře je dobře. Že celý svět je na jedné lodi. V to, že musíme spolupracovat. V to, že bude lip! Půjde to! Lidé si zaslouží mnohem větší důvěry, než kolik jí dostávají.
    Stokrát víc chybím nedůvěrou, nenávistí než láskou. Co platno člověku, kdyby celý svět získal,
    ale žil bez, lásky.
    Nejlepším bojem o život je spolupráce.
    Největším bohatstvím pod sluncem je milující srdce.
    „Dej mi, kam bych se postavil, a pohnu zemí," - řekl jste, pane Archimedes. To místo je tady: je to láska člověka k člověku.
    Láska je jediná, jediná, opravdová síla na světě.
    Nejsilnější je, kdo miluje nejvíc.


Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.
               Písmo sv.9 Přísloví 77, 25

Kdo miluje zlato, nenávidí sebe.
               Ruské přísloví

Čím více dáš - tím více máš.

Lakomý jako pes na seně. Sám nežere, jiným nedá.
               Ruské přísloví

Dávej chudým, co nemůžeš podržet, abys získal to, co nemůžeš ztratit.
               Sv. Augustin

Je to tak, přátelé, je to tak prosté, láskou se nechudne, láskou se roste.


NAŠIM PATRICKŮM

               Aberdeen je v ČSR.

Neškudli, nemarnoň, nelakoť,
přej, životu, rodině, což jejich, dej!
Držgrešle, rnamonář špatné másny,
peníze pro nás jsou, ne pro ně my.


NA PRAHU ZLATÝCH ČASŮ

    Vždycky bylo sladko žíti, ale žíti dnes je stokrát sladko. Žíti v době, kdy staré názory pukají jako ledy na jaře, kdy mikádo odzvonilo copům prvních lásek a kdy se brousí nůžky, aby se pustily i do ostatních copů lidstva. Pánové, gratuluji sobě a vám všem, že jsme se dožili těchto slavných časů.
    Žijeme na prahu velkých dnů. Teprve nyní začíná nová zlatá éra lidstva. Teprve nyní začínají doopravdy dějiny doby nové - doby spolupráce - lásky - služby všech všem! Plačte, všichni morousové, zbožňující zlatý věk minulosti, plačte, všichni škarohlídi, kteří říkáte: Svět je zkažený, protože sami jste zkažení.
    Plačte, vychovatelé lidstva, když se k vám obrací rozumný svět zády, protože jste jej učili, co je Mléčná dráha a kolik má hvězd souhvězdí Orionu, a neřekli jste mu, co je mužnost, aktivita, průbojnost a služba!
    Středověk, který se točil jen kolem Boha, minulá století, která se točila jen kolem Přírody s velkým P, patří minulosti. Dnešek se točí a zítřek se teprve bude točit konečně kolem člověka.
    Náboženství včerejška mělo nám pomoci žíti tak, aby se to líbilo Bohu. Dnešní a hlavně zítřejší doba pomůže nám žíti tak, aby to bylo milo člověku. Dnešní doba volá ke všem slovy Nietzschovými:
    ,,Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu!" „Zapřísahám vás, bratři, zůstaňte věrni zemi!"
    Středověk pohrdal světem, utíkal světu: ať špinavý, jen když Bohu milý, ať rozedraný, jen když dobrý, ať chorobný, jen když silně věřící. Dnešní doba říká: především zdraví, sílu, radost, lásku. Život není slzavým údolím, ale příležitostí mít radost ze života, ze zdravých nervů, z kamarádství celého světa.
    Středověk chtěl na člověku oběti, oběti, oběti, dnešek chce jen jedno jediné: dát člověku kus pozemského štěstí. Dnešek ví, že mé Dobře je závislé na Tvém Dobře. Proto chce, aby také Tobě bylo dobře.
    A jako dříve byla filosofie a věda vůbec „služkou náboženství", točí se dnes obě - konečně! - kolem časného blaha, kolem distribuce hodnot hmotných i duševních.
    Hospodaření hodnotami hmotnými i duševními stává se pomalu, ale jistě osou světa. Pověry a copy včerejška nenávistného, ustrašeného, ulekaného, úzkoprsého, pavlačového počínají se chvěti před velikými nůžkami zítřka.


TVÁ BUDOUCNOST

je prázdná strana.
Bude taková, jakou si ji uděláš.


. . . toto je velmi široký svět pro poctivého člověka, ale velmi malý pro darebáka.
               J. H. Lorimer: Starý drak Graham

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
               Michel Angelo

Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdáti!
               J. W. Goethe


BUMERANG

Špatná práce - bumerang,
řekl kdysi kdos.
Vrátí se vždy k Tobě zpět
rozbije Ti nos


LÉKAŘ LÁSKA

    Láska je pramen radosti i zdraví. Nenávist je cesta ke hrobu - duševně i tělesně.
    Láska je soulad, mír, síla. Nenávist je rozbroj, válka, sebeotrava, sebevražda. -
    Láska je zdraví. - Nenávist je slabost, třeštění. Nenávist je nemoc.
    Láska spojuje, přitahuje, váže.
    Nenávist rozdvojuje, odpuzuje. Člověk je jako raketové auto - tím rychleji jede, čím více dává, čím více miluje.
    Láska je nejsilnější a nejlevnější hygiena, pramen zdraví. Nenávist je hřích proti zdraví nervů, proti zdraví těla a duše. Cesta do kanálu. Zdravým mozkům neimponuje ani Levý ani Pravý, nenávidí-li ty na druhém břehu! - Lidé mohou měřit zdraví své bytosti jen velikostí svého srdce, své lásky.
    Milujte! Milujte! Milujte!
    A všechno ostatní bude vám přidáno.


SPOLUPRÁCE

    Správná spolupráce začíná tam, kde začíná oběť ve prospěch celku, k němuž patříme. Každý má právo na takový díl ze společné mísy, jakým do ní přispěl. Tam, kde je důvěra, spravedlnost a živá spolupráce, otázka třídního boje neexistuje,
               Zásada sehraných teamu

Každý má dělati svou práci tak, jak ji ten druhý potřebuje.
               Tomáš Baťa

Ještě žádný mladý muž si neuškodil tím, že pracoval co nejlépe pro svého zaměstnavatele.
              H. N. Casson

Čím více se sblížíte se svými spolupracovníky, tím více si je oblíbíte. Nemáte-li je rád, je to proto, že je neznáte.
               H. N. Casson

Když budete člověka, který plave ve vodě, potápět pod vodu, bude se bránit, když mu pomůžete kupředu, nahoru z vody. bude rád. Totéž je s Vašimi spolupracovníky. Netlačte je zpět, ale pomáhejte jim kupředu!
               Tomáš Baťa

Neptej se, jak kdo žije, najdeš to napsáno na jeho čele.
               Čínské přísloví

Hříchy mládí zohyžďují tvář ve stáří.
              Rabínská moudrostDOČKEJ ČASU . . .

Jen žádnou nervosu —
                            husa a klas:
pro schopné lidičky
                            pracuje čas!PŮJDE TO!
Breviář šťastného člověka
ING. J. SOLAR
Praha 1933
Nákladem vlastním
3. vydání
Text Ing. J. Solar.
Grafická úprava a kresby akademický malíř Josef Tesař.
Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze VII. písmem Baskerville a groteskem Gill.
Vazba Zd. a J. Nožička, Karlín.
Náklad Ing. J. Solar, Praha, Příkopy 15, palác Praha. Telefon číslo 207.22.
Solar: Půjde to! (1. část)
Solar: Půjde to! (2. část)
Solar: Půjde to! (3. část)
Solar: Půjde to! (4. část)
Solar: Půjde to! (5. část)
Solar: Půjde to! (6. část)
Solar: Půjde to! (7. část)
Solar: Půjde to! (8. část)Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad