modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři      

ING. J. SOLAR

PŮJDE TO! (5.část)
Breviář šťastného člověka


Životní štěstí, životní úspěch
spočívá na sedmi sloupech. Jsou to:


CTIŽÁDOST
ODVAHA
VYTRVALOST
OPTIMISMUS
ROZHODNOST
ZDRAVÍ
LÁSKA


ČTVRTÝ SLOUP ÚSPĚCHU


OPTIMISMUS
ÚTĚCHA

Slečno, slečno, Vy se mračíte,
že po celý den Vám pršelo,
coby měla říkat tamhleta malá jepice,
které pršelo po celý život?

              Jaroslav Seifert: Na vlnách T. S. F.


ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ

Nikdy nebylo tak zle,
aby nemohlo být ještě hůř


Vyvrk' si nohu? To může být rád,
že si hned nezlomil natřikrát hnát.
Jestliže někdo hnát na kusy má,
ať je rád, jen když to nebyly dva!
„Teneo te, Africa!"
„Objímám tě, Afriko!"
řekl duchapřítomně římský vojevůdce Scipio, když vstupuje na africkou pevninu před tváří všeho vojska klopýtl a upadl. Jeho vojáci byli by bývali jeho pád jistě považovali za špatné znamení.


„En skiá gar machúmetha" —
„Ve stínu budeme bojovat,"

              vtipně odpověděli Sparťané Peršanům r. 480 př. Kr., když jim hrozili, že pro perské šípy slunce neuvidí.


Buď vítáno neštěstí, jen když přicházíš samo!


              Baskické přísloví


RUB A LÍC

Prší-li, řekni si: „To jsem rád!"
S osudem dobře být kamarád.
Změnit když nemůžeš cokoli
z toho ať hlava Tě nebolí!

Nic Ti být nemusí na škodu,
ve všem si najdi svou výhodu,
perské se přesily nesmíš bát:
Ve stínu budeme bojovat!
POVĚRČIVÝM DO OUŠKA

Ty věříš pověře, ve „štěstí", smůlu,
člověče, styď se, styď!
                            Cožpak jsi Zulu?
Ty věříš v pavouky, na sena fůry,
v lógr a podkovy, na nožky můry?!

V mládence slepé a v královnu Sáby?
Pověře dneska přec věří jen baby.
Pověře věří jen slaboch a robě.
Celý muž, pravý chlap -
                            VĚŘÍ JEN SOBĚ!


NA ŠTĚRKU ŽIVOTA...

Tvoje duše, to je pneumatika. Musí být vždy napumpována nadšením a láskou, humorem a dobrou vůlí - sice Ti cestou necestou života cvakají zuby.
_

Kdo fňuká a není nemocen, je buď lenoch nebo hlupák, nejspíše obojí.

              Půjde to!


Nadšení rozmnožuje krvinky ...
Humor - podle mého názoru - udržuje více lidi zdravými než lékaři. Člověk, který je rád na světě, bude pravděpodobně živ deset let déle než mrzout.

              H. N. Casson: Jak nahoru


HRAVĚ A ZVESELA

Člověče, nedři se, na vše jdi s fortelem,
radost je jediným člověka ortelem!
Na vše jdi ležérně - hravě a zvesela,
Smích musí jiskřiti i z Tvého popela.Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže.

              Karel Havlíček Borovský

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

              Sebastian R. N. Chamfort

Co tam, to tam, o to hlavy nelam!

              Staré české přísloví


UPLAKANÝM

Neplačme nad rozlitým mlékem - je v něm vody dost!

              Anglické přísloví

Neplakej nikdy nad rozlitým mlékem,
na světě pranic se nespraví brekem.
Slzy nech slečinkám, dětičkám pláč!
Jednou jen v životě plakat Ti stač!


Do n't worry!
Nedělej si starosti!

              Thomas Alva Edison

Peníze nejsou nic, jsou-li všecko.
Peníze jsou mnoho, nejsou-li všecko,

              Opravdový filosof


Starost a strach podlamují životní síly člověka, jeho průbojnost a zdraví více než kterákoliv ze zákeřných nemocí.

              Berty Ženatý


Člověk bez humoru je vozem bez per, ve kterém vyskakujeme a trpíme při každém v cestě ležícím kamínku, jejž nám náhoda položila do cesty.

              O. S. Marden: Veselou mysli dobudeš světa


VESELÁ MYSL

Peníze nejsou vše,
              zdraví je víc,
zdraví půl znamená
              veselá líc.
Slunce máš, raduj se!
              Patří Ti den.
A co snad ten Ti vzal,
              vrátí Ti sen . . .


Nikdo mi nemůže škodit tak, jako
já sám sobě.
              Fr. Vymazal

In Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne.
V Tvé hrudi jsou hvězdy Tvého osudu.

              Friedrich Schiller: Piccolomin

Pesimista vidí v ementálském sýru jen ty díry. Pesimista kleje, že prší. Ty buď rád, že prší! Nebudeš-li rád, bude lít stejně. Svět je jako les: jak se do něho volá, tak se z něho ozývá.
Kleješ-li na svět, bude svět klít na Tebe.
Usmívej se a všecek svět se bude s Tebou smát.


CESTOU...

Růžové brýle - máš růžový svět,
černými brýlemi zčerná Ti hned.
Na konci, pravda sic, černý je hrob,
cestou však hvízdej si, růžemi krop!


,,Každý den a ve všem všudy je mi lépe a lépe."

Doporučuje říkati každého rána a každého večera s důvěrou, „prostě, dětsky jako stroj a bez jakékoli námahy" francouzský apoštol optimismu a propagátor autosugesce pan Emile Coué

Trochu oleje se vylilo?
Krapet vína bylo ukradeno?
Pomysli si: Tolik stojí klid, tolik
spokojenost. Zadarmo nic
nedostaneš.
              Epikietos: Rukověť mravních naučení


ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

Člověče, nezlob se! Sladko je žít,
když je vtip meč Tvůj a veselost štít.
Člověče, nezlob se, nervů buď pán!
Muž umí smát se i v přívalu ran.


Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.
              Písmo sv., Přísloví 77, 22


POKLAD

Všechno ztrať, co jen máš,
všeho se vzdej!
Dohoníš všechno,
jen jedno vždy měj,
jediné ztratit je smrtelný hřích!
Nad všechny poklady světa je —

SMÍCH!Durate et vosmet rébus servate secundis!
Vytrvejte a zachovejte se pro dobré časy!

              P. Vergilius Maro (+ r. 19 př. Kr.)

Není cesty tak smutné, na níž bychom se nemohli potkati pojednou s takovým oblakem vůně, že se až musíme zastaviti omámeni.
              Otokar Březina: Hudba pramenů

Po dešti slunce jasněji svítí.
              Chorvatské přísloví

Nikdy si neříkejme, že naše snažení je marné, neboť mnohem častěji dosáhneme zdárného zakončení svých předsevzetí než opaku.
              Jindřich WaldesBUDE LÍP!

Po bouři sluníčko,
               po poušti háj,
po pátku svátek je,
              po lednu máj.
Neztrácej náladu,
              neztrácej vtip!
Vydrž a dočkáš se!

BUDE ZAS LÍP!


I za mraky září slunce.
              Holandské přísloví

Každý mrak má stříbrnou obrubu.
              Anglické přísloví

Veliké příležitosti
vyrostly z deprese.
              Typ - magazín pro ty, kteří chtějí vpřed

Utrpení je nejlepší lék k probuzení duše.
              Emile ZolaSTŘÍBRNÁ OBRUBA

Hapal jsi, synáčku, rozbil sis nos?
Naříkáš, běduješ na špatný los?
Neplakej, synáčku, osuš si zrak:
Obrubu stříbrnou každý má mrak.


I když prohrávám 0 : 5, nikdy nevzdám hru, dokud jsem nezahrál poslední míček.
              Dr. Edvard Beneš v interviewu s redaktorem Pestrého Týdne

SPERO, DUM SPIRO
Doufám, dokud dýchám.

Sursum corda!
Vzhůru srdce!
              Missale Romanům od III stol. po Kr.

Zoufalství je náš největší nepřítel.
              Francouzský myslitel Vauvenargue (+1747)

Nejsilnější život je život největší ho množství nadějí.
              Otokar Březina: Hudba pramenů


DOUFEJ, DOKUD DÝCHÁŠ

Každého jedenkrát přejedou kdes',
pod křížem života každý snad kles’.

Trny má každičký růžový keř.
Dokud však dýcháš jen,

DOUFEJ A VĚŘ!POMPES & FUNEBRES
A já kašlu na tragédii!
              Tomáš Baťa

Nefňukej, nekuňkej, neškareď hled,
patronům smutným se vyhýbá svět.
Přílišnou vážnost si na pohřby nech,
ať vymře mračivých morousů cech!

Mlád jsi, když umíš se ze srdce smát,
Pornpes & Funebres nemá svět rád.
Lidé jsou za světlem jak jepic pár.
Přitahuj lidi — a přitáhneš zdar!


Nakonec to vždycky vyhrávají idealisté.
              T. G. M.

Ničeho nelitovat je počátek vší moudrosti.
              Borne (+1837)

Hleďme vždy vpřed, chceme-li Vpřed!
              Jindřich Waldes

Věř jenom v to všechno, co je silné a dobré a veliké!
Je-li dnes pod mrakem, věř v jasný zítřek!
Jsi-li dnes slab, věř, že zítra přijde den Tvé síly!
Věř, věř, věř, neboť Tvá dobrá, veliká víra v život je Tvou vládou nad životem, jedinou vládou; neboť jiné není.
              Peters, Strahlende Kräfte


RŮŽOVÝ ZÍTŘEK

Pro včera naříkat hloupost je - jed.
Co bylo, to bylo: Dívej se vpřed!
Včerejšek pod drnem klidně nech spát!
Zítra Ti růžemi rozkvete sad.HÚ-HÚ-HÚ---

Sýčkové, smolaři, sešli se v sněm,
skuhrali do noci: „Běda nám všem.
Osud zlý všechny nás doštval až sem!
Plačtivým údolím celá je zem.

Nejde to! Běda nám: Ouvej, ó, ach!
Hrozí nám deficit, bída a krach!"
Dušičku z těla jim vytřepal strach.
Sluníčko našlo je na márách.Život je a zůstane boj: dovést se čestně probít, nikdy nezoufat, mít zdravý životní optimismus, to je první záruka životního štěstí.
              Edvard Beneš: Podmínky úspěšného životaMAGNET

Každý je magnetem toho, nač myslí.
Na sysly mysli a budeš sám syslí.
Slunce nos v duši a budeš sám svítit!
Na propast mysli - a budeš se řítit!

Každý si přitáhne, co v srdci nosí.
Kdo seje úspěchy, úspěchy kosí,
ostrouhá kolečka ten, kdo si hoví.
Nebe vždy pomáhá

              OPTIMISTOVI!
VESELE VPŘED!


PŮJDE TO!
Breviář šťastného člověka
ING. J. SOLAR
Praha 1933
Nákladem vlastním
3. vydání
Text Ing. J. Solar.
Grafická úprava a kresby akademický malíř Josef Tesař.
Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze VII. písmem Baskerville a groteskem Gill.
Vazba Zd. a J. Nožička, Karlín.
Náklad Ing. J. Solar, Praha, Příkopy 15, palác Praha. Telefon číslo 207.22.
Solar: Půjde to! (1. část)
Solar: Půjde to! (2. část)
Solar: Půjde to! (3. část)
Solar: Půjde to! (4. část)
Solar: Půjde to! (5. část)
Solar: Půjde to! (6. část)
Solar: Půjde to! (7. část)
Solar: Půjde to! (8. část)Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad