modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři       

A.S.Puškin

A štěstí bylo přec   XLVII.
A štěstí bylo přec tak snadné 
   a blízké tak!... Můj osud však 
   je rozhodnut. Když srdce vadne, 
   je lhostejno, zda tak či tak:
   mě se slzami zaklínala 
   má matka; a já jsem se vdala; 
   nebylo žádné úlevy 
   pro smutné srdce. Ale vy 
   teď musíte mě zanechati. 
   Já vím: ve vašem srdci jest 
   vložena hrdost, přímá čest. 
   Já miluji vás (k čemu lháti?), 
   však jiný je už mužem mým 
   a já ho nikdy nezradím."

   XLVIII.
Odešla. Eugen hledí za ní, 
   jakoby bleskem zasažen. 
   Do jaké bouře citů vhání 
   ho raněného srdce sten!
    Najednou rozlétly se dveře, 
   a s břinkotem se k němu béře
    muž Tánin. My však, přátelé, 
   v té chvíli pro něho tak zlé 
   hrdinu mého opustíme 
   na dlouho, navždy; nemalý 
   my čas jsme se s ním toulali. 
   Teď k břehu rádi zabočíme. 
   Tož sláva! Bylo na čase 
   už skončiti! Vám nezdá se?
 
 
úryvek z Eugena Oněgina, románu ve verších, přeložil Josef HoraPuškin

puškinPuškin Alexandr Sergejevič, 6. 6. 1799 až 10.2. 1837, ruský básník, prozaik a dramatik; zakladatel nové ruské literatury a tvůrce novodobého ruského básnického jazyka. Již v raném období tvorby vyzkoušel téměř všechny lyrické žánry soudobé poezie; vrcholným dílem tohoto období je pohádkový epos Ruslan a Ludmila. Léta 1820-26 trávil ve vyhnanství na jihu (Kišiněv, Oděsa) a na rodinném statku u Pskova, trestán za svobodomyslné verše. Problematika moderní osobnosti, zobrazená zprvu v romantických poémách Kavkazský zajatec, Bratři loupežníci, Bachčisarajská fontána, Cikáni, je vrcholně umělecky ztvárněna v románě ve verších Evžen Oněgin. Puškinova koncepce ruských dějin, zdůrazňující lidový a národní princip, byla východiskem dramatu Boris Godunov, poém Poltava, Měděný jezdec, povídky Kapitánská dcerka i historická práce Dějiny pugačevské vzpoury. Ve 30. letech vznikla významná díla prozaická (Povídky Bělkinovy, Dubrovský, Piková dáma) i dramatické., tzv. malé tragédie (Skoupý rytíř, Mozart a Salieri, Kamenný host, Hodokvas v době moru). Zemřel na zranění při souboji, do něhož ho vehnaly intriky dvorní společnosti - V české literatuře se odrazil zájem o Puškinovo dílo v četných překladech (J. S. Tomíček, přeložil. Cikány 1831), zejména Evžena Oněgina (V. C. Bendl-Stránický, 1860, V. A. Jung, 1892, J. Hora, 1937, O. Mašková, 1966, E. Frynta, 1975 - nedokončeno) i v několika parafrázích (J. Neruda: U nás, G. Pfleger-Moravský: Pan Vyšinský); E. F. Burian vytvořil na motivy Evžena Oněgina scénickou báseň.

Zdroj:
Malá československá encyklopedie 1987


Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad