modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři       

Vítězslav Nezval

BALADA TŘICÁTÁ PRVNÍ,
O HOŘKÝCH POTULKÁCHVy, šťastní lidé bez potřeb, 
tropte si, tropte ze mne smích, 
že sháním vezdejší svůj chléb 
hůř nežli františkánský mnich, 
hůř nežli vrabčák, když je sníh, 
že hledám věčně poklad v smetí. 
Již otupěl mně zrak, sluch, čich, 
čas nečeká, čas rychle letí.

Rok táhne se jak pustá step, 
v níž jedou týdny na koních 
bez praporů a bez hudeb. 
Kde je můj sever? Kde můj jih? 
Toulám se po městech a vsích, 
jsem jak ty zavšivené děti, 
jež rády mluví o svých vších, 
čas nečeká, čas rychle letí.

Už zarazil jsem první hřeb 
do vlastní rakve. Co je jich! 
Sám sobě kráčím na pohřeb 
jak strašák z čarodějných knih. 
Můj frak má fantastický střih, 
však sluší mi k mé šedé pleti, 
co je mi po soucitných lžích, 
čas nečeká, čas rychle letí.

Poslání:
Bohatí jezdí na lyžích 
a čarodějky na koštěti. 
Vím, chudoba je velký hřích, 
čas nečeká, čas rychle letí.
 
 
báseň ze sbírky 52 hořkých balad věčného studenta Roberta DavidaVítězslav Nezval
nezval

(narozen 26. května 1900 v Biskoupkách na Moravě) debutoval básněmi, v nichž převládala fantazijní a slovní stránka nad ideologickou. Vstoupiv do skupiny Devětsilu, jež sdružila levici poválečné literární a umělecké avantgardy, stal se kolem roku 1923 s Karlem Teigem iniciátorem poetistického hnutí. V svých sbírkách zdůrazňuje zvláště obrazivou a hudební funkci básnického výrazu a psychický automatismus jakožto proces, z něhož těží volné obrazy a metafory. Užíval systematicky asonance, avšak i pravidelného rýmovaného verše, a jeho poezie má často experimentální ráz. Napsal knihy básní Most, Pantomima, Menší růžová zahrada, Básně na pohlednice, Nápisy na hroby, Diabolo, Blíženci, Akrobat, Edison, Hra v kostky, Židovský hřbitov, Snídaně v trávě, Básně noci, Skleněný havelok, Pět prstů, Zpáteční lístek, Sbohem a šáteček, Žena v množném čísle. Vydal prózy Wolker, Karneval, Kronika z konce tisíciletí, Posedlost, Dolce far niente, Chtěla okrást lorda Blamingtona, Pan Marat, Sexuální nokturno, Jak vejce vejci, Monaco, Neviditelná Moskva, Řetěz štěstí a dramata Strach, Schovávaná na schodech (adaptace Calderónovy hry) a Milenci z kiosku. Překládal Baudelaira, Poea, Rimbauda, Mallarméa, Eluarda. S Karlem Teigem vydal Manifesty poetismu. Roku 1934 založil českou surrealistickou skupinu a napsal její první manifestaci nazvanou Surrealismus v ČSR. Po absolvování filosofické fakulty byl krátce tajemníkem Masarykova naučného slovníku. Od roku 1925 se věnoval spisovatelství. Po roku 1945 zastával místo přednosty filmového odboru na ministerstvu informací. Roku 1953 jmenován národním umělcem. Zemřel 6.4.1958 v Praze krátce po návratu z cesty do Itálie

Zdroj:
Vítězslav Nezval: Moderní básnické směry
Vítězslav Nezval
Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad