modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři       

Oldřich Mikulášek

PITÍ


 

Sepnu ruce
kolem číše nad červeným, 
aby nebylo tak chladné, 
jak je chladné tvoje srdce.

Možná roztaje ten pohár
tenký
čímsi sladce podvečerním,
co spí na dně
každé vinné sklenky.

Ale jejich cinkot 
proto neutichá 
po hospůdkách 
ani po putykách, 
i když minci 
poslední jsi prohrál.
 
 
Z výboru poezie Oldřich Mikulášek: Sólo pro jeden dech (Klubu přátel poezie, Československý spisovatel 1988)OLDŘICH MIKULÁŠEK

Oldřich Mikulášek Básník životní závrati, nevypověditelné lásky, divokých kačen a horoucího zpěvu, všepřerůstající nezadupatelné trávy, nezničitelné jako sám lid, taneční fantazie, milostí i „křiku odraného z metafor" a nemilosrdných „ortelů" těžkých lidských údělů, Oldřich Mikulášek se ve svém díle jeví jako tvůrce dialektik se zvláštním smyslem pro dramatičnost a konfliktnost života. Byť původem z Hané, nese v sobě zbojnickou jiskru. Zakotvil v Brně, srostl s ním a stal se jedním z jeho nejvýmluvnějších básníků, ale patří i Českomoravské vysočině a jižní Moravě. Jeho poezie je při vší smyslové konkrétnosti silně intelektuální, vyhrocována do point, libuje si v paradoxu. Pro Mikuláškovu poetiku je příznačná metoda variací ve stavbě básní i sbírek; v nejlepších z nich ústí proud variací v pointu pronikavého básnického poznání životního jevu.

Narodil se 26/5 1910 jako syn lampáře na železnici v Přerově, absolvoval měšťanku a dvoutřídní obchodní školu, pracoval krátce jako fakturista v továrně na cukrovinky, v cihelně v Újezdci u Přerova, jako vozopísař za cukrovarské kampaně i jako akvizitér inzerátů, mezitím nezaměstnaný, pak ve Zlíně litografem a leptačem /od roku 1930/. Jako redaktor začíná v přerovském Obzoru /1933/ v rubrice sportu, 1937 je přijat do redakce Lidových novin, kam píše sloupky, reportáže, soudničky, po osvobození je po tři roky redaktorem brněnské Rovnosti, pak znovu v Lidovkách, po jejich zániku /začátkem roku 1952/ přechází do brněnské redakce rozhlasu, od roku 1957 je redaktorem Hosta do domu, a to do květnového čísla ročníku 1964. Od té doby většinou nemocen se věnuje jen literatuře. V roce 1965 byl poctěn státní cenou, předtím v roce 1963 jmenován zasloužilým umělcem.

Raný debut Černý bílý ano ne /1930/, poetisticky epigonský, básník později mezi svými knihami ani neuváděl. Podruhé debutoval sbírkou Marné milování /1940/, k níž ještě za války přibyly dvě další, Křídlovka /1941/ a Tráva se raduje /1942/. V nich našel už své hlavní motivy a intonace. Verše z let 1942 — 1945 shrnula knížka Podle plotu /1946/. V ní a pak zvláště v Pulsech /1947/ se některými básněmi Mikulášek ocitl v blízkosti existencialismu; další básně jím křtěné vyšly až v Ortelech a milostech /1958/ — publikačně je předešly dvě sbírky, v nichž „píseň života" vytlačila „černou múzu" Pulsů: Horoucí zpěvy /1953/ a Divoké kačeny /1955/, a ještě před Ortely a milostmi vyšla poéma Krajem táhne prašivec /1957/. V linii Horoucích zpěvů pokračovaly pak První obrázky /l959/, které vznikly tak, že k drobnému cyklu z Divokých kačen přibyly tři další, dále poéma inspirovaná prvními úspěchy kosmonautiky Albatros /1961/ a některé básně ze Svlékání hadů /I963/. Na „ortely" navázaly ostatní básně Svlékání hadů, jakož i To královské /1966/ a Šokovaná růže /1969/. Z Mikuláškovy tvorby vyšly výbory Běžící luna /1960/, Orchestr v korunách /1960/, Zelený chrlič /1964/, Faraónka /1966/ a Kam létají labutě /1970/. Mikuláškova poezie měla velký vliv na mladé básníky od konce padesátých let.

Z literatury: Úvodní esej ke Svlékání hadů /1963/; M. Petříček, OM, rozpory a jednota tvorby /1970/; J. Opelík v knize Jak číst poezii /1963, 1969/; S. Šerlaimova v úvodní studii k moskevskému výboru Stichi /1970/.

Zdroj:
Česká poezie dvacátého století (Československý spisovatel 1980)Mikuláškova básnická pouť ovšem nebyla snadná, ani rychlá. Možná také proto, že autor žil nejdříve v Přerově, kde se narodil (1910) a kde po absolvování obchodní školy a po několika různých kratších zaměstnáních začal pracovat u novin. Teprve v roce 1937 přesídlil jako redaktor do Brna a usadil se tam natrvalo. Až do konce potom reprezentoval výraznou moravskou linii naší lyriky. Pořád však ještě musel objevovat sám sebe. Jako jedno východisko nalézal intenzitu prožívaného okamžiku a ženu jako trýzeň duše a těla a jako osud. Z moravského komplexu dále vyplývaly zprvu folklórní motivy a refrény i gesto nazad zvrácené hlavy s pohárem v ruce. Zároveň postupně krystalizovala jeho ústřední témata — to jest lidská bytost a její lidské vztahy na pozadí odvěkého horizontu života a lásky a smrti; dovolovalo mu to klást básnické otázky po hlubším smyslu darované existence a prožívaného času.

...Když ho v červenci 1985 zatihla smrt, bylo zřejmé, že odešel jeden z velkých českých poválečných lyriků. Jestliže se přitom myslelo i na jeho básnickou filozofii, to jest na vnímavý a lačný smysl pro okamžiky, ve kterých člověk prožívá to nejsilnější a nejkrásnější a čím básník přesahuje i sám sebe, když jako svůj odkaz nabízí vášnivou oddanost životu jako jedinou cennou alternativu, pak tato zaujatost básnickou tvorbu Oldřicha Mikuláška také opravdu charakterizuje.

MILOŠ POHORSKÝ

Zdroj:
Z výboru poezie Oldřich Mikulášek: Sólo pro jeden dech

Fikar, Závada a Mikulášek

Prosím, klikni na obrázek
Please, click the thumbnails to see each image in its normal size


Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad